4 Νοε 2012

Οι χιλιάδες απολύσεις στο δημόσιο θα γίνουν με… κινητικότητα


Με νομοθετική ρύθμιση που θα ενταχθεί στο πολυνομοσχέδιο, έρχεται το σοκ για περισσότερους από 25.000 δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι θα δουν την πόρτα της εξόδου από το δημόσιο, οι 2.000 εξ αυτών πολύ σύντομα. Η ρύθμιση προβλέπει τις ειδικότητες, κατηγορίες ή κλάδους που καταργούνται με τους υπαλλήλους να τίθενται σε διαθεσιμότητα μέχρι να μετακινηθούν, κι αν γίνει ποτέ αυτό, σε άλλη θέση.
Αφού ακούσαμε για εργασιακή εφεδρεία, για διαθεσιμότητα, για προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, τώρα «εφευρέθηκε» νέα λέξη. Η…
κινητικότητα του προσωπικού. Η ουσία είναι μία: Ότι απαίτηση της τρόικας είναι να φύγουν χιλιάδες υπάλληλοι κι όποια κι αν είναι η ονομασία τους, το δημόσιο θα αδειάσει τα επόμενα χρόνια. Προφανώς σε ορισμένους κλάδους υπάρχει πλεόνασμα, όμως, σε άλλους το πρόβλημα είναι τεράστιο. Για παράδειγμα τα σχολεία δεν έχουν δασκάλους και πολλά νοσοκομεία δεν έχουν γιατρούς και προσωπικό.
Πάντως, σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου θα φύγουν χωρίς δεύτερη κουβέντα και πιθανόν χωρίς να περιμένουν δικαστικές αποφάσεις, όλοι οι επίορκοι υπάλληλοι. Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης όσοι υπάλληλοι θεωρούνται… κοπανατζήδες αλλά και οι ανεπαρκείς, έπειτα από αξιολόγηση.
Η νέα δεξαμενή από την οποία θα πάρουν υπαλλήλους για να τους απομακρύνουν θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες όσοι διορίστηκαν χωρίς τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Και φυσικά όλα αυτά θα γίνουν με αυτή την περίφημη… κινητικότητα. Το σχέδιο προβλέπει την ενίσχυση της κινητικότητας του προσωπικού, προκειμένου να διαμορφωθεί μία ευέλικτη και αποδοτική δημόσια διοίκηση. «Πρέπει να σπάσουν όλα τα στεγανά που κρατούν υπαλλήλους “εγκλωβισμένους” σε υπηρεσίες υπερστελεχωμένες ή σε ειδικότητες που δεν συμβαδίζουν με μία σύγχρονη διοίκηση», ενώ προστίθεται ότι «θα υπάρχουν πλήρεις δυνατότητες να μεταφέρεται το προσωπικό εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών και εκεί όπου ο καθένας μπορεί να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα προσόντα του».
Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή  κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού μέσα στη διοίκηση, δεδομένου ότι ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα θα έχει μειωθεί σημαντικά μέχρι το 2015 (κατά το 1/3 σε σχέση με το 2009) ενώ ήδη παρατηρείται αποχώρηση- συνταξιοδότηση υπαλλήλων. Τα κενά που δημιουργούνται πρέπει να μπορούν να καλύπτονται κατά τον καλύτερο και ταχύτερο τρόπο.
Το σχέδιο για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο εξειδικεύεται σε τρεις βασικούς άξονες:
1. Ριζική αναμόρφωση του υπαλληλικού δικαίου, καθώς η κινητικότητα εξαπλώνεται σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα και σε κάθε κατεύθυνση μέσα σε αυτόν. Διευρύνεται σημαντικά ο θεσμός της υποχρεωτικής μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού με στόχο την αξιοποίηση των υπαλλήλων ανάλογα με τα προσόντα και την κατάρτισή τους, και με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση και τις βιοτικές του ανάγκες. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το προσωπικό (μόνιμο και ΙΔΑΧ) δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ του οποίου οι οργανικές θέσεις καταργούνται. Σε αυτή την περίπτωση, οι υπάλληλοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας για  ένα έτος με το 75% των αποδοχών (σύμφωνα με το υπαλληλικό δίκαιο). Στη διάρκεια της διαθεσιμότητας, μετά την οποία σύμφωνα με τον ισχύοντα Υπαλληλικό Κώδικα εφόσον ένας υπάλληλος δεν μεταταγεί τότε απομακρύνεται, διευρύνονται οι δυνατότητες για το προσωπικό:
- Να μετατάσσεται εκουσίως
- Να μετατάσσεται υποχρεωτικά
- Να υπάγεται σε προγράμματα επανεκπαίδευσης και επανακατάρτισης μέχρι να μεταφερθεί ή να μεταταχθεί
2. Την κατάργηση ειδικοτήτων που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Έτσι,εντάσσονται άμεσα στο σχήμα κινητικότητας υπάλληλοι των οποίων οι οργανικές θέσεις καταργούνται σε ειδικότητες, κατηγορίες και κλάδους που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φορέων όπου ανήκουν. Βασικό κριτήριο για την επιλογή αυτής της κατηγορίας υπαλλήλων είναι να έχουν προσληφθεί χωρίς καμία διαδικασία αξιολόγησης.
Οι υπάλληλοι αυτοί ούτε θα τιμωρηθούν, ούτε θα υποβιβαστούν, ούτε θα οδηγηθούν υποχρεωτικά στην έξοδο. Θα μετακινηθούν σε υπηρεσίες όπου διαπιστώνονται πραγματικές και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό.
Λαμβάνεται κάθε μέριμνα προκειμένου οι υπηρεσίες από όπου προέρχονται οι υπάλληλοι αυτοί να μην αποψιλωθούν από προσωπικό και να μην επηρεαστεί στο ελάχιστο η παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.
3. Το νέο και αυστηρότερο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους ενισχύεται προκειμένου να μην παραμένουν στη θέση τους στην υπηρεσία υπάλληλοι εναντίον των οποίων εκκρεμεί σοβαρή ποινική ή πειθαρχική δίωξη. Έτσι μπορεί να προστατευθεί το κύρος των δημοσίων υπαλλήλων και το συμφέρον των ίδιων των δημοσίων υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...