21 Ιουν 2011

Τό Ἑλληνικό προτεκτορᾶτο


      Προσωπικά δέν πιστεύω τι στορία παναλαμβάνεται. Ποτέ καί πουθενά. μοιότητες καί συμπτώσεις μπορε νά συμβον, πολλές φορές "διαβολικές", λλά μέχρι κε. ταν τό καζάνι ρχίζει νά βράζη κάποτε θά κραγ. Νόμος τς φυσικς λλά χι τς στορίας. στορία δέν χει νόμους. Γράφεται, πό τόν νικητή, καί εναι κ τν προτέρων γνωστή κβασις τν γεγονότων της. Ο νθρωποι στήν στορική τους πορεία εχαν καί χουν τήν δυνατότητα καί τίς γνώσεις νά ποτρέψουν κάτι τέτοιο, ρκε νά θέλουν. 
άν δέν ξαληφθε ατία πού προκαλε δυσάρεστες καταστάσεις, πάντοτε θά χουμε τό διο ποτέλεσμα. Στήν περίπτωσι τς λλάδος.......

Ο λληνες στόν γνα τους γιά τήν ποτίναξι το θωμανικο ζυγο βοηθήθηκαν πό τίς μεγάλες δυνάμεις τς ποχς κείνης. "βοήθεια" δώθη στήν λλάδα λλά μέ τό ζημίωτο. γγλία, Γαλλία καί Ρωσία φοβοντο τήν θωμανική ατοκρατορία καί πεφάσισαν νά βρον τρόπους  νά νακόψουν τόν πεκτατισμό της. μες βοηθήσαμε πρός ατήν τήν κατεύθυνσι καί ποδουλωθήκαμε, κατά κάποιον τρόπο, στίς ξένες δυνάμεις διότι κάποια στιγμή πρεπε νά πιστρέψουμε τήν "βοήθεια" οκονομική καί στρατιωτική πού μς δώθη. Μέχρι εσαγώμενο βασιλι μς πέβαλαν.
λλάς πό τήν ποχή τς παλιγγενεσίας εναι προτεκτορτο τν ξένων δυνάμεων. πακούει - μέσω τν κλεκτν τν παγκοσμίων συμφερόντων - ες τά συμφέροντα τν κάστοτε μεγάλων δυνάμεων. Δέν βρέθηκε κανένας πολιτικός νά ψώση τό ναστημά του καί νά ποστηρίξη τά συμφέροντα το τόπου. Κανένας, διότι ατοί τούς πιλέγουν. ρισμένοι πού προσπάθησαν νά ντισταθον σκοτώθηκαν πέθαναν ς προδότες δολοφονήθησαν κλπ.  Γενικά τι στέκεται μπόδιο στόν δρόμο τς ξένης πικυριαρχίας ξαφανίζεται! 
πειδή πολύς λόγος γίνεται γιά τό κίνημα τς 3ης Σεπτεμβρίου το 1843 καί γιά τούς λόγους πού τό προεκάλεσαν, δέν πιστεύω τι ζομε τίς διες καταστάσεις τώρα. Ο σημερινοί ξεσηκωμοί εναι ς να βαθμό λεγχόμενοι καί θά ξαλειφθον πολύ εκολα πό τό κράτος ταν ατό κρίνει τι ρθε ρα.  λλωστε, να εδος πραξικοπήματος ταν ατό πού κανε πρωθυπουργός τήν περασμένη βδομάδα. χει στοιχεα καί ποδείξεις, θά λεγα, τι λαός πού τόν "πέλεξε" νά κυβρνήση στίς 4 κτωβρίου το 2009 δέν τόν θέλει πλέον, λλά κενος κωφεύων κανε νασχηματισμό. λαός στίς πλατεες λοκλήρου τς χώρας φωνάζει καί διαδηλώνει γιά νά φύγη κι κενος κόλλησε στήν καρέκλα το ρχηγο τς κυβερνήσεως. τσι θέλει τσι το παγορεύουν, εναι τό σωστότερο, νά κάνη. πί πλέον, μς νεκοίνωσε ,προχθές στήν Βουλή,  να δημοψήφισμα γιά τόν Σεπτέμβριο καί μιά λλαγή Συντάγματος (κακό ατό) καί λα μέλι γάλα. Ξέρει πολύ καλά τόν χουν πληροφορήσει τι τό φθινόπωρο λληνική κοινωνία θά χη, χι πλς, γανακτήσει λλά θά εναι ργισμένη καί ξαγριωμένη. τσι θά πμε στίς κάλπες γιά νά το δώσουμε τήν δεια νά συνεχίση τό θεάρεστον ργο του. Δέν μπορε νά γίνη ναθεώρησις Συντάγματος πό τήν τραγική μειοψηφία! Πολύ φοβομαι τι πρωθυπουργός - σάν μερικανοτραφής πού εναι - δέν χει ψυχολογήσει καλά τόν λληνικό λαό δέν τόν χουν πληροφορήσει σωστά περί ατο. 
Κάποια στιγμή θά ντιληφθον ο λληνες, θά ξυπνήσουν καί θά δράσουν πως μόνον ατοί ξέρουν καί τότε θά δομε τί πιφυλάσσει τό μέλλον σέ ατόν τόν τόπο καί σέ κείνους πού τόν πιβουλεύονται. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...