10 Μαρ 2011

Οὔτε ψύλλος στόν κόρφο σας, ἀπό ΄δῶ καί πέρα.


    Σαράντα τέσσερεις ἡμέρες ἡ προσοχή τῆς κοινῆς γνώμης ἦταν στραμμένη στούς λαθρομετανάστες ἀπεργούς πείνας τοῦ Μεγάρου Ὑπατία. Κατέλαβαν τήν Νομική μέ τήν βοήθεια τῶν ἀναρχοαριστερούληδων «αλληλέγγυων» φίλων τους καί στήν συνέχεια τά μάζεψαν καί πῆγαν στήν «Ὑπατία».

   Πολλά ἐγράφησαν καί πολλά ἔγιναν. Δέν εἴχαμε ἄλλο καϋμό παρά μόνον τά προβλήματα τῶν ἀπανταχοῦ ἀναξιοπαθούντων, προσφύγων, λαθρομεταναστῶν καί εἰσβολέων.
   Πολλοί περίμεναν ὅτι κάποιος ἀπεργός θά πέθαινε καί τότε, ἀρκετά εἶχαν νά δοῦν τά μάτια μας.
   Ἐπικρατοῦσε ἡ ἐντύπωσις πώς θά γίνουν ἐξεγέρσεις, ἐμφύλιος, κάψιμο τῆς Ἀθήνας καί τῶν μεγαλουπόλεων. Ἄν εἶναι δυνατόν. Στήν Ἑλλάδα βρισκόμαστε ἤ καλλίτερα στό «Ἑλλαδιστάν». Νά τό λέμε ἀπό τώρα, ἀδέλφια μου, Ἕλληνες, γιά νά τό ἐμπεδώσουμε.
   Πρόσφατα ἡ Ἑλλάς καταδικάστηκε ἀπό τό διεθνές δικαστήριο ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω τῶν συνθηκῶν πού ἐπικρατοῦν στά κέντρα μεταναστεύσεως, μετά ἀπό προσφυγή ἀφγανοῦ λαθροεισαγώμενου. Δέν φτάνει πού εἰσβάλλουν σωρηδόν κάθε μέρα, κάθε ὥρα, κάθε στιγμή ἔχουν καί ἀπαιτήσεις. Περίπου 5.000.000 (;) λαθραῖοι ὑπάρχουν σήμερα σ΄ὅλη τήν Ἑλλάδα καί εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά τούς ταΐζουμε, νά τούς κοιμίζουμε, νά τούς ποτίζουμε, νά τούς φροντίζουμε.
   Ἀπό αὔριο, κύριοι τῆς ξεφτιλισμένης κυβερνήσεως, νά ἐπιτάξετε καί τά σπίτια μας. Ἔτσι δέν ἔκανε καί ὁ γερμανικός στρατός κατοχῆς; Τί κατοχική κυβέρνησι εἴσαστε; Ποῦ θά στεγάσετε ὅλον αὐτόν τόν συρφετό; Στό δρόμο τά πουλάκια μου; Θά πουντιάσουν. Θά πάθουν καμμιά ἴωσι, θά τούς πιάση καμμιά διάρροια. Πρέπει νά ἔχουν μιά ἕδρα. Νά φυλάσσουν τά κλεμμένα, νά μποροῦν νά βιάζουν καί νά ἐγκληματοῦν εἰς βάρος τῶν μισητῶν Ἑλλήνων –  ναί μᾶς μισοῦν, ὅσο δέν φαντάζεστε κι ἐμᾶς καί τήν πατρίδα. Ὑποκρίνονται μέχρι νά κάνουν τήν δουλειά τους.
   Κάποτε μᾶς ἔγλειφαν γιά ἕνα κομμάτι ψωμί, τώρα βρῆκαν πρόσφορο ἔδαφος καί ἄρχισαν τούς ἐκβιασμούς. Ναί. Ἄρχισαν, γιατί θά ἀκολουθήσουν κι ἄλλοι. Ὁ σοφός λαός μας λέει «βρίσκουν καί τά κάνουν». Ὅταν ἀπέναντι σου ἔχεις ἕνα τσοῦρμο ἀπό ἀνίκανους ὀσφυοκάμπτες θά ἐκβιάσης. Θά διεκδικήσης, θά φωνάξης γιατί ξέρεις ὅτι κάποτε θά τούς λυγίσης. Ἄλλωστε τά συντρόφια δέν ἔχουν οὕτε ἱερό οὔτε ὅσιο. Ἐδῶ διαπραγματεύονται τά ἀδιαπραγμάτευτα (βλ. Αἰγαῖο, Μακεδονία κλπ) σέ μιά ἰθαγένεια θά κολλήσουν;  
   Τώρα θά μοῦ πεῖτε, ἔρχονται ἐδῶ γιά νά βροῦν δουλειά. Τεμπέληδες καί χαραμοφάηδες εἶναι. Ἀλλους σκοπούς ἐξυπηρετοῦν καί γιά ἄλλους λόγους ἐρχονται, εἰδικά οἱ ἀφροασιάτες.Οἱ ἀλβανοί, τουλάχιστον δούλευαν. Μέχρι νά φτάσουν στά σύνορα ἤ τά Ἑλληνικά παράλια χρειάζονται 5 μέ 10.000 € τό κεφάλι. Ποῦ τά βρίσκουν; Ποιός τούς κουβαλάει ἐδῶ, κύριοι πουλημένοι; Μήπως νομίζετε πώς ὅλος ὁ Ἑλληνικός λαός τρώει κουτόχορτο;
   Εἶναι δυνατόν νά διεκδικήση κάτι ἕνας ὁποιοσδήποτε λάθρο καί νά μή τό ἐπιτύχη; Κάθε λίγο καί λιγάκι γεμίζουν τίς πλατεῖες καί τά πεζοδρόμια γιά νά σκύψουν καί νά γονατίσουν προκαλῶντας τό δημόσιο αἴσθημα. Τίς προάλλες ἐμαχαιρώνοντο καί ἐχτυπιοῦντο σάν τά ζῶα κάτω στόν Πειραιά. Πολιτισμός (!) Ἔχουν νά δοῦν πολλά τά μάτια μας ἀκόμη. Δυστυχῶς. Ποιός σᾶς ἔδωσε, κύριοι τῆς κατοχικῆς κυβερνήσεως τό δικαίωμα νά μοιράζεται τήν περιουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ; Ὅση φροντίσατε νά μᾶς ἀπομείνη;
   Μά φυσικά. Ἔτσι πρέπει νά γίνη. Ἔτσι σᾶς ἔχει διατάξει ἡ παγκόσμια διακυβένησι τῆς ὁποίας εἶστε λάτρες, διά στόματος τοῦ συντρόφου γιωργάκη. Εἶναι κι αὐτό μέρος τοῦ σχεδίου τοῦ ξεπουλήματος τῆς πατρίδος μας. Θά μᾶς ἀγοράσουν οἱ ξένοι τήν γῆ μας, τίς ἐπιχειρήσεις μας, τόν ὀρυκτό μας πλοῦτο, τά λιμάνια, τούς δρόμους.....ἀλλά μέ τούς ἀνθρώπους; Γίνεται; Ὡρισμένοι δέν πληρώνονται, ἀντιστέκονται καί συνεχίζουν νά πολεμοῦν. Ε, λοιπόν εὑρέθη τρόπος. Διαλύοντας τόν κοινωνικό ίστό. Ἀπομονώνοντας τούς Ἕλληνες πού ἀντιστέκονται ἀκόμη. Διαίρει καί βασίλευε..  Μέ τόν ρυθμό πού εἰσβάλλουν καί γεννοβολλοῦν κάθε χρόνο, σέ λίγο καίρο θά γίνουμε δοῦλοι. Μετανάστες στόν τόπο μας. Ὁπως οἱ κάτοικοι τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα, τῆς πλατείας Ἀττικῆς, τής Βικτωρίας, τῆς Ὀμόνοιας......Δεῖτε τό κλεινόν ἄστυ πῶς τό κατήντησαν. Πήγατε στήν Κρήτη; Παρεμπιπτόντως, τό καλοκαίρι στό Ἡράκλειο δέν ἀκοῦς Ἑλληνικά. Στήν Θεσσαλονίκη, στήν Θράκη. Σοῦ ἔρχεται νά βάλης τά κλάματα ὅταν βλέπης αὐτό πού συντελεῖται, ὁταν σκέφτεσαι ὅτι δέν μπορεῖς νά κάνεις τίποτα γιά νά τό ἀλλάξης, ὅταν φαντάζεσαι τό ζοφερό αὔριο. Ὅταν βλέπεις τόν βιασμό πού ὑφίσταται ἡ πατρίδα.
   Ἔχουμε καί τήν σχετική προπαγάνδα τῶν θολοκουλτουριάρηδων ἀριστερούληδων γενίτσαρων, οἱ ὁποῖοι συνδράμουν μέ ὅλες τους τίς δυνάμεις γιά νά τελειώση πιό γρήγορα τό ἔργο τῆς ἀποδομήσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Σήμερα ἡ ξεφτιλισμένη κυβέρνησι τῶν γενίτσαρων, σκύβοντας γιά ἀκόμα μιά φορά τήν μέση, ἔκανε δεκτά τά περισσότερα αἰτήματα, τῶν παρανόμως διαβιούντων στήν Ἑλλάδα,  μεταναστῶν.
   Οἱ ἀπεργοί καί αὐτοί πού τούς ὑπεστήριζαν ἐδωσαν μιά μάχη καί τήν κέρδισαν. Ἴσως νά κερδίσουν κι ἄλλες πολλές ἀκόμα.....τώρα πού ἄνοιξε ὁ ἀσκός τοῦ Αἰόλου....Τόν πόλεμο ὅμως δέν πρόκειται νά τόν κερδίσουν ποτέ. Σᾶς τό ἐγγυώμεθα. Ἔχουν γνῶσιν οἱ φύλακες. Κύριοι τῆς ξεφτιλισμένης κυβερνήσεως, χθές κηρύξατε πόλεμο ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων. Εμεῖς, ὁσάκις, διεκδικοῦμε, φωνάζουμε, παλεύουμε γιά ἕνα καλλίτερο αὔριο ἤ γιά τά νόμιμα δικαιώματα μας, βρέ ἀδερφέ, δέν εἰσακουγόμεθα. Φωνή βοῶντος ἐν ὠσί ἀδίκοις. Μᾶς ἐχετε κατακλέψει (μνημόνιο γάρ, κι αὐτό μέρος τοῦ σχεδίου) τούς μισθούς,τίς περιουσίες, τά ὄνειρά μας γιά νά περνᾶτε ἔσεῖς καλά (ἐκτός ἀπό τό ξύλο πού τρῶτε μόλις γίνετε ἀντιληπτοί) καί οἱ πραιτωριανοί πού ἑτοιμάζετε. Χθές κύριοι τῆς ξεφτιλισμένης κυβερνήσεως καί τῶν πραιτωρανῶν πού σᾶς ἀκολουθοῦν, κερδίσατε μιά μάχη. Τόν πόλεμο ὅμως, θά τόν κερδίσουμε. Οἱ Ἕλληνες πάντοτε στό τέλος νικοῦν. Εἶναι καταγεγραμμένο στό DNA μας στήν τελική μάχη νά κερδίζουμε!

kourites


Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...