3 Μαρ 2011

Οἱ ἐπικίνδυνοι.


     Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, οἱ «Ἀρβύλες» μᾶς εἶπαν ὅτι δεν
πρέπει να συγχέουμε τον θάνατο τῶν δύο ἀστυνομικῶν
με ὁποιονδήποτε ἄλλον. Στο κάτω-κάτω, λένε, αὐτή την
δουλειά ἐπέλεξαν. 
  Αμ, ὁ Λα-λάκης; Ἀφιέρωσε 2-3 λεπτά για να μᾶς πληρο-
φορήση το γεγονός και ἀναλώθηκε στό να παίρνη συνέντευ-
ξη ἀπό τους λαθρομετανάστες τῆς Ὑπατίας.
  Τελικῶς, ἔχουν γίνει ἐπικίνδυνοι. Πολύ περισσότερο
ἀπό τους κ.κ. Μακρῆ, Τρέμη, Καψῆ κλπ.
  Ἡ δουλειά σας, κύριοι, εἶναι να διασκεδάζετε τον κόσμο
και ὄχι να τον χειραγωγεῖτε. Ἀναρωτιέμαι, ἄν ἔχουν ἀντι-
στραφεῖ οἱ ρόλοι και ἐνημερώνεται ὁ τηλεθεατής ἀπό
τους «Ἀρβύλες» και Λα-λάκηδες και διασκεδάζει με
τους δημοσιογράφους τῶν καναλάρχηδων.
Θαυμᾶστε τους!


kourites

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...