17 Μαρ 2011

Σεισμοί, τσουνάμι, πυρηνική καταστροφή.


κανείς δέν μπορεῖ νά βοηθήση στόν ἔλεγχο τῆς καταστάσεως. Ἀφού δέν μπορεῖ ἡ Ἰαπωνία δέν μπορεῖ κανένας. Ὅταν λένε "ζητῶ βοήθεια" οἱ Ἰάπωνες σημαίνει ὅτι δέν ὑπάρχει ἐλπίδα. Ἡ φύσι (;) δημιούργησε τό πρόβλημα στούς πυρηνικούς ἀντιδραστῆρες καί ἡ φύσι θά τό διορθώση ἤ θά καταστραφῆ γιά ἀκόμα μιά φορά ἕνα μέρος τῆς Ἰαπωνίας ἀπό τήν ραδιενέργεια. Κανείς δέν ξέρει πιό θά εἶναι τό τέλος. Οἱ ἐπιστήμονες ἄλλα ἔλεγαν, χθές, προχθές καί ἄλλα λένε σήμερα. Πολύ πιθανόν νά ὑπάρξουν ἐπιπτώσεις σέ ὅλον τόν πλανήτη. Ἄραγε, θά βάλουν μυαλό αὐτοί πού διαφεντεύουν τίς τύχες ὅλου τοῦ κόσμου ἤ θά συνεχίσουν νά κάνουν πειράματα καί νά προσπαθοῦν νά ἀποκτήσουν δύναμι καί ὑπεροχή ἔναντι τῶν ἄλλων κρατῶν μέσω τῆς πυρηνικῆς ἐνέργειας; Ἔχουμε ἐπίδοξους κατόχους πυρηνικῶν καί στήν γειτονιά μας. Ὁ φιλαρᾶκος μας ὁ Ἐρντογάν ἑτοιμάζεται. Σεισμογενής περιοχή εἶναι κι ἐδῶ. Εἴμαστε τό πέμπτο σέ συχνότητα μεγάλων σεισμῶν,σημεῖο τῆς γῆς. Ἀλλά ποιός ἐνδιαφέρεται καί ποιός μπορεῖ νά ἔχη ἀντίθετη ἄποψι ἀφοῦ οἱ προδότες, τῆς κατοχικῆς κυβερνήσεως τοῦ μνημονίου, ἀπαγορεύεται νά ἀσκήσουν έξωτερική πολιτική; Ὑπακούουν στίς διαταγές τῶν ἀφεντικῶν τους. Πηγαίνετε νά κρυφτεῖτε  ἀνίκανοι. Ἡ φύσι δέν ξεχωρίζει πλούσιους ἀπό φτωχούς, οὔτε "γαλαζοαίματους" ἀπό κολλίγους.      


Ὄχι στήν κάρτα τοῦ πολίτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...