25 Μαρ 2011

Χρονολόγιο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως κατά τό ἔτος 1821.

Στρατιωτικά γεγονότα


22 Φεβρουαρίου: Ὁ Ἀλ. Ὑψηλάντης διαβαίνει τόν Προῦθο.
24 Φεβρουαρίου:  Ἐπίσημη κήρυξις τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως στή Μολδοβλαχία. Προκήρυξις Ἀλ. Ὑψηλάντη μέ τήν ἐπιγραφή «Μάχου ὑπερ πίστεως καί πατρῖδος»

10 Μαρτίου: Στό Φωξάνι,στά σύνορα Μολδαβίας-Βλαχίας συγκροτεῖται ὁ ἱερός λόχος.
21 Μαρτίου:  "Εξακόσιοι ἀγωνιστές θέτουν ὑπό πολιορκία τούς τρεῖς πύργους τῶν Καλαβρύτων. Παράδοσις τῶν Τούρκων μετά ἀπό πέντε ἡμέρες.
23 Μαρτίου: Ὁ πρόκριτος Ἀνδρέας Λόντος ὑψώνει στήν Βοστίτσα τήν ἐπαναστατική σημαία μετά τήν ἐγκατάλειψιν τῆς πόλης ἀπό τούς Τούρκους.
Ἀπελευθέρωσις τῆς Καλαμάτας ἀπό τούς Τούρκους, ἐπειτα ἀπό ἐπίθεσι 2.000 ἀγωνιστῶν μέ ἐπικεφαλῆς τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τόν Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη καί ἄλλους ὁπλαρχηγούς.
25 Μαρτίου: Στήν Πάτρα, ὁ μητροπολίτης Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός ὁρκίζει τούς ἐπαναστάτες στήν πλατεία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
27 Μαρτίου: Ὁ Ἀλ. Ὑψηλάντης ὑψώνει τήν ἐπαναστατική σημαία στό Βουκουρέστι.
28 Μαρτίου: Κήρυξις τῆς ἐπαναστάσεως στήν Ὕδρα.
3 Ἀπριλίου: Κήρυξις τῆς ἐπαναστάσεως στίς Σπέτσες.
10 Ἀπριλίου: Κήρυξις τῆς Ἐπαναστάσεως στά Ψαρά. Ἀπαγχονισμός τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ Ε΄ στήν Κωνσταντινούπολι.
Ἀρχές Ἀπριλίου: Οἱ ἐπαναστάτες θέτουν ὑπό πολιορκίαν τήν Τριπολιτσᾶ, ἀκολουθῶντας ὀργανωμένο σχέδιο τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη.
23 Ἀπριλίου: Στό στενό τῆς Ἀλαμάνας ὁ Ἀθανάσιος Διᾶκος καί οἱ ὀλιγάριθμοι ἄντρες του δίνουν ἄνιση μάχη μέ τίς δυνάμεις τοῦ Κιοσέ Μεχμέτ Πασᾶ καί τοῦ Ὁμέρ Βρυώνη πού κινοῦνται πρός τήν Πελοπόννησο. Μαρτυρικός θάνατος τοῦ Διάκου.
30 Ἀπριλίου: Σουλτανικά στρατεύματα εἰσέρχονται στίς παραδουνάβιες ἡγεμονίες μέ τήν συγκατάθεσι τῆς Ρωσίας.
1 Μαΐου: Ἤττα τῶν Ἑλλήνων στό Γαλάτσι ἀπό τίς τουρκικές δυνάμεις.
3 Μαΐου:  'Απόβασι 4.000 Τούρκων στήν Κύπρο καί ἀφοπλισμός τῶν Ἑλλήνων γιά τήν ἀποτροπή ἐξεγέρσεως.
7 Μαΐου: Ὁ Ἄνθιμος Γαζῆς καί ὁ ἀρματωλός Κυριᾶκος Μπασδέκης κηρύττουν τήν Ἐπανάστασι στό Πήλιο. Ἀποτυχία τῶν Ἑλλήνων νά καταλάβουν τό φρούριο τοῦ Βόλου.
8 Μαΐου: Νίκη τοῦ Ὀδυσσέα Ἀνδρούτσου στήν μάχη τῆς Γραβιᾶς ἐπί τῶν δυνάμεων τοῦ Κιοσέ Μεχμέτ πασᾶ καί τοῦ Ὁμέρ Βρυώνη. Οἱ πασάδες ἐγκαταλείπουν τό σχέδιο τους νά εἰσέλθουν εἰς τήν Πελοπόννησον.
Κήρυξις τῆς ἐπαναστάσεως στήν Σάμο ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Λυκούργου Λογοθέτη.
12-13 Μαΐου: Συντριβή τῶν Τούρκων στό Βαλτέτσι ἔπειτα ἀπό τήν προσπάθειά τους νά σπάσουν τήν πολιορκία τῆς Τριπολιτσᾶς
17 Μαΐου: Κήρυξις τῆς Ἐπαναστάσεως στήν Μακεδονία, στίς Καρυές τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἀπό τόν Ἐμμανουήλ Παπᾶ.
27 Μαΐου: Ὁ Ψαριανός Δημήτρης Παπανικολῆς πυρπολεῖ τουρκικό δίκροτο στή Ἐρεσό.Ἐπρόκειτο γιά τό πρῶτο πλῆγμα τοῦ τουρκικοῦ στόλου.
1 Ἰουνίου: Οἱ Ἕλληνες καταλαμβάνουν τήν Ἱερισσό καί ἀπελευθερώνουν ἔπειτα τά Μαντεμοχώρια, τή Γαλάτιστα καί τά Βασιλικά τῆς Χαλκιδικῆς.
7-8 Ἰουνίου: Βαρειά Ἥττα τοῦ Ἀλ. Ὑψηλάντου καί τῶν δυνάμεων του στό Δραγατσάνι. Στίς 15 Ἰουνίου ὁ Ἀλ. Ὑψηλάντης περνᾶ τά αὐστριακά σύνορα, συλλάμβάνεται ἀπό τούς αὐστριακούς καί φυλακίζεται.
Ἀρχές Ἰουλίου: Ἀποτυχία τοῦ τούρκου ναυάρχου Καρᾶ Ἀλῆ νἀ ἀποβιβάση στρατεύματα στή Σάμο.
15 Ἰουλίου: Ἥττα τοῦ Ὁμέρ Βρυώνη στά Βρυσάκια τῆς Εὐβοίας.
20 Ἰουλίου: Ὁ Ὁμέρ Βρυώνης ἀναγκάζει τούς Ἀθηναίους νά λύσουν τήν πολιορκία τῆς Ἀκροπόλεως.
23 Ἰουλίου: Οἱ Ἕλληνες γίνονται κύριοι τοῦ κάστρου τῆς Μονεμβασίας.
7 Αὐγούστου: Τό σῶμα τοῦ Ἰωάννη Γκούρα κατάγει συντριπτική νίκη ἐπί τῆς δυνάμεως τῶν 8.000 τούρκων τοῦ Μπεϋράν πασᾶ στά Βασιλικά Λοκρῖδος.
9 Σεπτεμβρίου: Ἥττα τοῦ Γεωργίου Όλύμπιου και τοῦ Ἰωάννη Φαρμάκη σέ μάχη στή μονή Σέκου στήν Μολδαβία.Ὁριστική κατάπνιξις  τῆς Ἐπαναστάσεως στήν Μολδοβλαχία.
23 Σεπτεμβρίου: Ἅλωσις τῆς Τριπολιτσᾶς ἀπό τούς Ἕλληνες ἀγωνιστές. Πυρπόλησις τοῦ Γαλαξειδίου ἀπό τόν τουρκικό στόλο καί καταστροφή τοῦ ἐκεῖ Ἑλληνικοῦ.
Ὀκτώβριος: Νῖκες τῶν Ἑλλήνων στήν Λοκρῖδα καί τή Βοιωτία ὑποχρεώνουν τόν Ὁμέρ Βρυώνη καί τόν Κιοσέ Μεχμέτ νά ἀποσυρθοῦν στήν Λαμία.
30 Ὀκτωβρίου: Κατάπνιξι τῆς ἐπαναστάσεως στήν Χαλκιδική.
Νοέμβριος: Νέα πολιορκία τῶν κλεισμένων στή Ἀκρόπολι τούρκων. Ἀναζωπύρωση τοῦ Ἀγῶνα στήν Εὐβοια από τούς Νῖκο Κριεζιώτη, Ἀγγ. Γαβγίνα καί Βασ. Μαυροβουνιώτη. Πολιορκία τῆς Ἄρτας ἀπό Σουλιῶτες καί ὁπλαρχηγούς τῆς δυτικῆς Στερεᾶς.


Πολιτικά γεγονότα


23 Μαρτίου: Στήν Καλαμάτα συντάσσεται «Προειδοποίησις εἰς τάς εὐρωπαϊκάς αὐλάς» ὅπου διατρανώνεται ἡ ἀπόφασις τῶν ἑλλήνων νά ἀγωνισθοῦν γιά τήν ἐλευθερία τους.
26 Μαρτίου: Τό Ἀχαϊκόν Διευθυντήριον ἀπευθύνει διακοίνωσι πρός τούς ἐν Πάτραις προξένους τῶν ξένων πρεσβειῶν.....ἀπεφασίσαμεν σταθερῶς ἤ νά ἀποθάνωμεν ὅλοι ἤ νά ἐλευθερωθῶμεν!
26 Μαρτίου: Μέ εἰδική πράξι πού συντάχθηκε κατά τήν συνέλευσι Πελοποννησίων προκρίτων στήν ἱερά μονή τοῦ Ἁγίου Νικολάου, συγκροτεῖται ἡ Γερουσία τῆς Πελοποννήσου.
15 Νοεμβρίου: σύγκλισι τοπικῆς Συνέλευσης στά Σάλωνα , μέ τήν συμμετοχή Ρουμελιωτῶν, Θεσσαλῶν, Ἠπειρωτῶν καί Μακεδόνων. Κατάρτισις τῆς νομικῆς διατάξεως τῆς ἀνατολικῆς χέρσου Ἑλλάδος.
1 Δεκεμβρίου: Σύγκλισις νέας Συνελεύσεως 24 Πελοποννησίων πληρεξουσίων στό Ἄργος πού ἀποφασίζει τήν σύστασι νέας τοπικῆς ἀρχῆς τῆς Πελοποννήσου, τῆς Πελοποννησιακῆς Γερουσίας. Ὁ Ὀργανισμός τῆς Νέας Ἀρχῆς ἐπικυρώνεται στήν Νέα Ἐπίδαυρο στίς 27 Δεκεμβρίου.
20 Δεκεμβρίου: Σύγκλισις νέας Συνελεύσεως στήν Νέα Ἐπίδαυρο μέ πληρεξουσίους ἀπό τήν Στερεά Ἑλλάδα, τήν Πελοπόννησο καί τά νησιά τοῦ Αἰγαίου.

Υ.Γ.1.  Τά ἱστορικά στοιχεῖα εἶναι ἀπό «Ἑλλάς-Πάπυρος»
Υ.Γ.2. Αὔριο τό χρονολόγιο τῆς ἐπαναστάσεως κατά τό ἔτος 1822

kourites


Ὄχι στήν κάρτα τοῦ πολίτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...